Działalność kulturalno-oświatowa w więzieniu to coś więcej niż wypełnienie czasu wolnego. Daje osadzonym możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach życia pozawięziennego poprzez zdobycie nowych doświadczeń oraz poszerzenie zasobów wiedzy. W miesiącu sierpniu wołowskie więzienie odwiedził prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak, który wystąpił z wykładem pn. „Sieroty Syberyjskie”.

Zaangażowanie funkcjonariuszy, pracowników oraz osadzonych z wołowskiego więzienia pozwoliło na zorganizowanie zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy i karmy dla zwierząt, które zostały przekazane na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Lubinie.

Pierwszego dnia czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Z tej okazji skazani przebywający w wołowskim zakładzie karnym prezentowali bajki swoim dzieciom.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,7346 ha przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Ogólnopolski Konkurs Sztuki Audiowizualnej „Za więzienna kurtyną” organizowany jest cyklicznie – tegoroczna edycja jest już siódmą z kolei.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej