W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają się cykliczne spotkania osadzonych z kuratorami i pracownikami socjalnymi, których działalność ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom opuszczającym jednostkę penitencjarną.

Katyń. Prawda i Pamięć, historia, o której nie można zapomnieć.

Na zaproszenie lokalnych samorządów funkcjonariusze Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych uczestniczyli w uroczystościach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

„Zainwestuj w Naszą Planetę”, to tegoroczne hasło Dnia Ziemi – coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i zwrócenia uwagi na konieczność dbania o otaczającą nas przyrodę.

Podkarpaccy więziennicy wspólnie z innymi służbami mundurowymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej w Zwierzyniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej