Tradycyjnie w przeddzień Wigilii funkcjonariusze wraz z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych już po raz dziesiąty realizowali akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci oraz osób starszych z gminy Olszanica.

Betlejemskie Światło Pokoju w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

W dniu 16.12.2022 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych a Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych.

W czterdziestą pierwszą rocznicę ogłoszenia przez władze PRL stanu wojennego w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych uczczono pamięć internowanych działaczy opozycji antykomunistycznej.

Grudniowy finał zbiórki plastikowych nakrętek dla Stowarzyszenia „Promyk Nadziei” z Ustrzyk Dolnych.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście..."

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej