11 kwietnia Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych podpisał porozumienie o współpracy z sanockim Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Na mocy ustaleń osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce będą między innymi pomagać przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

W dniu 12 kwietnia br., odbyła się po raz dziewiąty Droga Krzyżowa i Eucharystia Służb Mundurowych województwa podkarpackiego, w której udział między innymi wzięli biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej – Edward Białogłowski, wicewojewoda podkarpacki - Lucyna Podhalicz, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych - ppłk. Mariusz Kocaj, a także funkcjonariusze OISW w Rzeszowie.

W ramach podpisanego listu intencyjnego pomiędzy dyrektorem jednostki a Podkarpackim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii i Społecznej w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych odbywają szkolenia z zakresu ekonomii społecznej.

Jednym z elementów działalności społecznej realizowanej przez Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest prowadzenie spotkań o charakterze pogadanek lub warsztatów z młodzieżą w zakresie profilaktyki postaw przestępczych.

W sierpniu 2018 roku w Warszawie została utworzona Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, zaś już we wrześniu zostały jej nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka. W związku z powyższym Służba Więzienna prowadzi kampanię promocyjną nowej uczelni, do której aktywnie włączył się Zakład Karny w Uhercach Mineralnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej