Komunikat

16.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2):

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Czy zakład karny może być atrakcyjny dla osób z zewnątrz? Czy można z własnej woli chcieć przedostać się za więzienne mury?

W dniu 7 lutego 2020 r. w tarnowskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie przez mjr. Grzegorza Futymę.

Pamiętamy…

30.01.2020

W minionym tygodniu obchodzono 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Na murach tarnowskiego więzienia widnieje tablica upamiętniająca pierwszy transport do obozu w Oświęcimiu-Brzezince.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie ppłk Tomasz Wiercioch wraz z Prezesem Fundacji Kromka Chleba Panią Anną Czech podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej