Funkcjonariusze Służby Więziennej współpracując z pracownikami Stowarzyszenia Wspólnota Arche zrealizowali nietypowy projekt resocjalizacyjny, w ramach którego więźniowie zdobili samochód wzorami i malowidłami tematycznymi, a także poszerzyli wiedzę w zakresie potrzeby tolerancji dla różnorodnych odmienności, np. w sferze poglądów, uczuć, czy wierzeń.

Szkolenia wojskowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej to wynik porozumienia zawartego pomiędzy Służbą Więzienną, a Wojskami Obrony Terytorialnej

Czas na las

21.10.2023

Zakład Karny w Siedlcach i Nadleśnictwo w Siedlcach zrealizowali kolejną inicjatywę na rzecz środowiska przyrodniczego angażując kilkunastu skazanych w akcję sadzenia lasu. Nowy las powstał w Leśnictwie Kotuń.

Tydzień Mediacji obchodzony jest w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, który rokrocznie przypada w trzeci czwartek miesiąca października. Kadra siedleckiej jednostki przeprowadziła kampanię edukacyjną upowszechniającą informacje o pozasądowej metodzie rozwiązywania sporów

19 października br. dwunastu osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach kpt. Zbigniew Śpiewak podpisał porozumienie o współpracy z Panią Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Arche Moniką Wojciechowską. Efektem wspólnych działań będzie mobilne dzieło sztuki i zwiększenie poziomu tolerancji wśród skazanych dla różnorodnych odmienności, np. w sferze uczuć, poglądów czy wierzeń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej