Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu odpowiedzieli na zaproszenie Przedszkola Publicznego „Happy Days - Szczęśliwe Dni” w Lesznie i udali się z wizytą do młodego pokolenia.

Podczas odprawy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – płk Cezarego Kosacza - z kierownictwem Zakładu Karnego w Rawiczu, dokonano podsumowania działalności jednostki w roku 2022. Omówiono także założenia, cele i ich realizację na rok bieżący. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaki „Semper paratus” funkcjonariuszce Zakładu Karnego w Rawiczu - szer. Barbarze Guściorze.

W ramach prowadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu programów resocjalizacyjnych - 30 osadzonych pobiegło w największym w Polsce biegu pamięci. Tym samym rawicka jednostka penitencjarna - włączyła się w ogólnopolską, jedenastą już edycję biegu śladem „Wilków”.

W dniu 1 marca, przy tablicach pamiątkowych: Kazimierza Pużaka oraz Ofiar Terroru Stalinowskiego Zamęczonych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945 - 1956, umieszczonych na murze Zakładu Karnego w Rawiczu, odbyły się rawickie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Egzaminy zawodowe

20.02.2023

W Zakładzie Karnym w Rawiczu zakończyły się egzaminy zawodowe dla osadzonych – słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Zakład Karny w Rawiczu po raz kolejny włącza się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, kolejny raz odbiorcami byli Nasi milusińscy korzystający w okresie wakacyjnym z półkolonii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej