Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku zagrali w grę "śladami Papieża Jana Pawła II".

14 października obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty i szkolnictwa.

Jedynym źródłem pozyskiwania krwi są honorowi krwiodawcy. Wśród nich jest całe grono funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Płocku.

Podpisany niemal rok temu dokument o współpracy pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim a p.o. Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Panem Józefem Kubicą stał się podstawą do kontynuacji działań realizowanych w ramach programu „Praca dla więźniów”.

W Zakładzie Karnym w Płocku miało miejsce rozstrzygnięcie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Płock 2022 pt. „Święty Jan Paweł II - Człowiek, który zmienił świat...”.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczącym się w Zakładzie Karnym w Płocku, podobnie jak w 18 placówkach więziennych tego typu na terenie kraju, rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej