Informacja

31.07.2020

Informacja dotycząca zatrudnienia osadzonych

W Zakładzie Karnym w Pińczowie zrealizowano program resocjalizacyjny dla skazanych "Życie bez nałogu"

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, ułatwienie powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności to tylko niektóre założenia Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – POWER.

Komunikat

14.07.2020

Z inicjatywy Przedstawicieli NSZZ FiPW funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie otrzymali rękawice ochronne

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie wydali kolejną partię środków ochrony wspomagając Zakład Karny w Tarnowie w przekazaniu maseczek następnym instytucjom

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej