Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Domem Pomocy Społecznej w Pińczowie to  szeroko pojęta dydaktyka dla funkcjonariuszy i pracowników z Zakładu Karnego w Pińczowie

Zapoznanie z życiem i karierą wojskową płk Józefa Hartmana podczas niezwykłej wystawy zaprezentowanej w naszej jednostce penitencjarnej.

Pińczów pamięta o rocznicy Powstania Warszawskiego

Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Pińczowie

Kursy zawodowe POWER szansą na znalezienie pracy dla skazanych

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie dbają o czystość swojego miasta.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej