KOMUNIKAT

16.10.2020

Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie z dnia 16 października 2020 roku w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-C0V-2

W Zakładzie Karnym w Pińczowie realizowany jest "Trening zastępowania agresji SZANSA", program resocjalizacji skazanych z zakresu przeciwdziałania przemocy

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji krwiodawstwa

Odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dla osadzonych, rozwijanie umiejętności oraz  zainteresowań jako skuteczne narzędzia resocjalizacji

Przygotowanie do zawodu, powrót na rynek pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to tylko niektóre założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

komunikat w sprawie zmiany realizacji widzeń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej