W Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu karę odbywa ponad 600 osadzonych. Korzystają oni z cel mieszkalnych, świetlicy, sali widzeń, placów spacerowych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, łaźni, magazynów rzeczy osadzonych czy hal produkcyjnych przywięziennego zakładu pracy. Są to potencjalne miejsca, w których osadzeni mogą ukrywać lub próbować wejść w posiadanie środków narkotycznych. W celu zapobiegania tego typu sytuacjom, do zakładu karnego z Komendy...

Świątecznym akcentem zainicjowaliśmy współpracę z Bocheńskim Hospicjum Domowym

O wynikach w nauce, frekwencji oraz zachowaniu uczniów wiśnickiego CKU dyskutowano podczas rady pedagogicznej, która odbyła się w środę 12 stycznia.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa

Dzisiaj mija 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wspominając o to wydarzenie, mając na myśli zabitych, internowanych, wyrzuconych z pracy, studiów, pamiętamy o opozycjonistach internowanych w grudniu 1981 roku w wiśnickim więzieniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej