Funkcjonariusz działu finansowego został odznaczonym krwiodawcą.

W wiśnickim zakładzie karnym upamiętniono wydarzenia z 26 na 27 lipca 1944 r. kiedy to żołnierze Armii Krajowej uwolnili 128 więźniów politycznych przed nieuchronnym transportem do Auschwitz.

Dnia 26 lipca w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu zapobieżono dostaniu się na teren jednostki przedmiotu niedozwolonego - telefonu komórkowego. Mini aparat został wykryty w korespondencji skazanego.

Promując naszą formację odwiedziliśmy OSP Leszczyna

Podczas kontroli sprzętu RTV ujawniono przedmiot niedozwolony

W pierwszym półroczu bieżącego roku nasi funkcjonariusze licznie oddawali krew

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej