Od dnia 1 lipca br. osoby bliskie odwiedzające osadzonych na terenie jednostki penitencjarnej będą mogły zakupić w kantynie artykuły żywnościowe i napoje.

Powołanie Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Użycie lub wykorzystanie broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Powołanie Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Komunikat!

21.05.2021

Sposób udzielania widzeń w czasie epidemii COVID-19 w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej