Komunikat

31.08.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kondolencje

26.08.2020

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci ppłk. w stanie spoczynku Mieczysława Pyżyka.

24 lipca obchodzimy Święto Policji – polskie święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji. W dniu tym składamy naszym koleżankom i kolegom najszczersze życzenia. Od wielu lat Służba Więzienna i Policja działają razem - wszystko dla bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kwidzynie kolejny raz przekazali maseczki ochronne.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej