Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

Klub honorowych dawców krwi PCK „Czerwona Mila” 12 maja zorganizował kolejną zbiórkę krwi.

(…) Zawsze uśmiechnięte, życzliwe, pomogą, rozśmieszą kiedy Ci smutno (...) – to nasze koleżanki pielęgniarki. Skazani mówią do nich cyt. ”siostro … , siostrzyczko … ”. To one codziennie dbają o ich zdrowie, często zdarza się, że ratują im życie. A w tym szczególnym czasie jakim jest pandemia, nie odpuszczają, zawsze są na “posterunku” gotowe do niesienia pomocy innym.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie przyłączyli się do Policjantów i pożegnali Policjanta, mł. asp. Michała Kędzierskiego, który zginął służąc Ojczyźnie. Cześć Jego Pamięci!

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Celem święta jest uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda – zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tylko w ten sposób zmniejszymy liczbę wypadków na europejskich drogach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej