11 listopada 2022 roku w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim oraz w Górowie Iławeckim świętowano 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wspieramy aktywizację zawodową osób bezrobotnych i wspólnie z powiatowymi urzędami pracy wskazujemy ofertę zawodową Służby Więziennej. Umożliwiając podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.

Z dniem 24 października 2022 r. Dyrektor Generalny SW gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie ppłk Wojciecha Szczudło, powołał por. Piotra Korostyńskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku.

W dniu 21.10.2022 roku na terenie ZK Kamińsk miało miejsce spotkanie ze studentami Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej