– Nie ma lepszej metody na resocjalizację, na pracę nad ludzkim charakterem niż nauczenie człowieka pracy – mówił podczas otwarcia hali produkcyjnej Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, dziękując również kadrze Służby Więziennej za wysiłek włożony w realizację programu „Praca dla więźniów.”

Dnia 10 listopada 2022 funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju przekazali wykonane przez osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego czerwone metalowe serce do zbiórki nakrętek. Wizyta jastrzębskich funkcjonariuszy jest kontynuacją akcji „Adam korki TAK!, kiedy to w czerwcu funkcjonariusze przekazywali tysiące plastikowych nakrętek harcerzowi Adam Portaś, które następnie z ogromną determinacją i wytrwałością zarówno zbiera...

W dniu 9 listopada 2022r odbyła się akcja krwiodawstwa KROPLA KRWI dla NIEPODLEGŁEJ w siedzibie Hufca ZHP  im. Józefa Kreta w Jastrzębiu - Zdroju. W zbiórce krwi uczestniczyli mieszkańcy, harcerze, a także funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Łącznie krew oddało 34 dawców, dzięki którym pozyskano 15 300 ml krwi.

20.10.2022 Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju odwiedziła kolejna klasa IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku. Podczas wizyty uczniowie mieli okazję zwiedzić część Zakładu Karnego oraz zapoznać się ze specyfiką pracy Służby Więziennej. W ramach zajęć doradztwa zawodowego młodzież poznała etapy rekrutacji oraz przywileje z faktu bycia więziennikiem.

18.10.2022 ZK Jastrzębie-Zdrój odwiedziła młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku. Podczas wizyty uczniowie mieli okazję zwiedzić część zakładu karnego oraz zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. W ramach spotkania młodzież poznała etapy rekrutacji do Służby Więziennej oraz zapoznała się z wyposażeniem służbowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej