Co dalej ...

14.03.2023

W dniu 14.03.2023r. na terenie jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Integracyjna Wspólnota Barka w Chudobczycach. Celem spotkania było omówienie współpracy dot. pomocy postpenitencjarnej osób pozbawionych wolności, którzy kończą karę i potrzebują pomocy oraz są zagrożeni wykluczeniem.

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ogłasza konkurs ofert - kontrakty lekarskie w 2023 r.

Tacy sami ...

12.03.2023

Tym razem odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i przekazaliśmy poduszki przygotowane w ramach programu resocjalizacyjnego.

Dnia 9 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym w Głogowie, w obecności Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezarego Kosacza, odbyła się odprawa roczna.

Panie nie przestają zaznaczać swojej obecności w środowiskach mundurowych. Obecnie każdego dnia w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych trudną służbę pełni kilka tysięcy kobiet.

Pracownik Służby Więziennej odwiedził Schronisko - Ośrodek Aktywizujący z usługami opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Siostry Faustyny w Żukowicach. Celem wizyty były rozmowy oraz przekazanie pięknych poduszek wykonanych przez skazanych w ramach programu resocjalizacyjnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej