W ramach programu „Praca dla więźniów”, wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Zakład Karny w Garbalinie został wytypowany do wybudowania na swym terenie hali produkcyjnej. Docelowo zatrudnienie w hali znajdą skazani przy współudziale kontrahenta zewnętrznego, a jest nim Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o.o.

Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, także w tak specyficznym i nietypowym miejscu jakim jest zakład karny. Zgodnie z kultywowaną tradycją, Kapelan Zakładu Karnego w Garbalinie w asyście kadry wychowawczej, odwiedził osadzonych w oddziałach mieszkalnych.

Zakład Karny w Garbalinie, kontynuował w roku 2018, projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

"Skazany na wolność" to autorski program o charakterze profilaktycznym, realizowany przez Fundację "Brama" z Opola. Program aktywowany jest głównie na terenie jednostek penitencjarnych. W dniu 06 grudnia br., dzięki współpracy ze Służbą Więzienną, realizujący program odwiedzili osadzonych oraz kadrę penitencjarną z Zakładu Karnego w Garbalinie.

W dniu 05 grudnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie dla osadzonych i ich rodzin z okazji Dnia Mikołaja. Grudniowe spotkanie, a także podobne, jak z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, cyklicznie odbywają się w tak niedostępnym miejscu, jakim jest otoczony wysokim murem zakład karny.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone rokrocznie w dniu 3 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z regułą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna, to osoba która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej