Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia corocznie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczyli w sprzątaniu fordońskiego brzegu Wisły. Jednak w tym roku z uwagi na panującą pandemię funkcjonariusze wdrożyli inne liczne oddziaływania penitencjarne, które odbywają się na terenie zakładu karnego, a mają za zadanie kształtowanie świadomości proekologicznej...

KOMUNIKAT

16.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pamiętamy...

13.04.2021

13 kwietnia wspominamy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to 81. rocznica wydarzeń. 17 września 1939 roku broniąca się przed napaścią Niemiec Polska została zdradziecko zaatakowana przez sowiecką Rosję. Agresja ze wschodu była konsekwencją paktu Ribbentrop – Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu. Jednak to nie jedyne znaczenie daty 13 kwietnia...

Realizacja programów resocjalizacyjnych i zajęć sportowych oraz kulturalno-oświatowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mają one za zadanie propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowy tryb życia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w fordońskiej jednostce.

Wielkanoc, a dokładniej Niedziela Wielkanocna to dla Chrześcijan najważniejsze święto. Upamiętnia śmierć, mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niedzielę Wielkanocną poprzedza Wielki Tydzień i Wielki Post. To ważny czas dla wielu Chrześcijan i wiąże się z wieloma tradycjami. Dla przebywających w więzieniu trudny moment – z dala od swoich rodzin. Dzięki nowoczesnym sposobom komunikacji, pomimo trudności związanych z ograniczeniami pandemicznymi,...

Ruszyła kolejna edycja programu pn."Warsztaty manualne". Tym razem osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karny w Bydgoszczy Fordonie, realizują twórczość plastyczną związaną ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Osadzeni chętnie zgłosili się do udziału w programie, głównie myśląc o swoich dzieciach, dla których chcą wykonać kartki świąteczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej