Komunikat

17.12.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego...

Komunikat

26.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się,...

Wręczenie odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych Służby Więziennej funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w tygodniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości brali czynny udział w inicjatywach mających na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych pod kierunkiem wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

11 listopada 2021 r. w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Okres przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych jest w szczególności czasem odwiedzin grobów i miejsc pochówku zmarłych osób bliskich. W tym szczególnym czasie, jak i w trakcie całego roku, bialska jednostka penitencjarna pamięta o dbaniu o Miejsca Pamięci Narodowej, których jest opiekunem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej