23.02.2020 roku na terenie raciborskiej jednostki penitencjarnej odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą bł. Richardowi Henkesowi.

18 lutego 2020 r. na terenie raciborskiej jednostki penitencjarnej odbyła się uroczystość święta Służby Więziennej.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W związku z realizacją rządowego programu „Praca dla Więźniów” Zakład Karny w Raciborzu podejmie współpracę z przedsiębiorcami opartą na zatrudnieniu skazanych.

„Święta z rodziną” i „Wigilie dla skazanych” są jednymi z wielu przedsięwzięć, jakie funkcjonariusze raciborskiego Zakładu Karnego organizują w celu integracji osób pozbawionych wolności z ich rodzinami.

W raciborskiej jednostce penitencjarnej cyklicznie organizowane są spotkania oraz programy readaptacji społecznej. „Medytacja” to jeden z nich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej