Pomagamy

03.11.2023

Kolejny raz Funkcjonariusze mają swój wkład i wspomogli koszty rehabilitacji Oliwi Nowickiej

Tradycyjnie już pod baczny okiem kapelana więziennego ks. Józefa Krawca osadzeni zakładu typu półotwartego w ramach zajęć poza jednostką porządkowali groby na jednym ze strzeleckich cmentarzy.

23 października 2023 r. klasa o profilu penitencjarnym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich uczestniczyła w zajęciach w ramach programu "W SŁUZBIE PRAWU" na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Aż 15 psów specjalnych oraz ich przewodnicy ze Służby Więziennej oraz Policji ćwiczyli i dokształcali swoje umiejętności na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich.

12 października 2023 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich złożyli wizytę dzieciaczkom z Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.

Duma i radość to słowa, które najlepiej opisują nasze uczucia podczas tegorocznego jubileuszu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. To niezwykłe wydarzenie, podczas którego obchodziliśmy 60 lat istnienia Technikum Mechanicznego oraz 50 lat Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej