W dniu 30.03.2023 roku na terenie naszej jednostki odbyło się spotkanie edukacyjne dla uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze.

W dniu 27.03.2023 roku na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi odbyła się wizyta Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia.

23 marca 2023 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość nadania jednostce sztandaru.

Wymagane dokumenty można składać do dnia 05.04.2023 roku.

Kolejna odsłona programu „Praca dla więźniów”, w związku ze wznowieniem współpracy między Służbą Więzienną a Lasami Państwowymi.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej funkcjonariuszom i pracownikom łódzkiego więziennictwa – ofiarom zbrodni i represji sowieckich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej