14 lipca br. w kluczborskiej jednostce rozpoczął się kurs "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej".

Pomoc można nieść w różny sposób. Kadra Zakładu Karnego w Kluczborku wraz z bliskimi przyłączyła się do akcji "Rower Pomaga" zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną "Arka". Efekty to dbanie o zdrowie i środowisko naturalne oraz rowery dla dzieci z domów dziecka.

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

Por. Zbigniew Piekielny, na co dzień pełniący obowiązki zastępcy kierownika działu ochrony w Zakładzie Karnym w Kluczborku, otrzymał odznakę Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu za oddanie 23 litrów bezcennego daru, jakim jest krew.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku oraz wychowawcy klasy V złożyli za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku serdeczne podziękowania dla chor. Mariusza Wall za pomoc i udział w organizowanej przez szkołę akcji "Czyste powietrze" w postaci przejścia 300 000 kroków.

Kurs "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" dla skazanych z kluczborskiej jednostki został zaplanowany w lipcu br.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej