Od dawna głubczyccy więziennicy angażują skazanych do działań na rzecz potrzebujących osób. Po raz kolejny pomogliśmy chorej dziewczynce Mai Bubiak, a duży w tym udziała miała Pani Agnieszka Wilisowska - Bielak, pracująca na co dzień w głubczyckiej jednostce.

10 kwietnia br. w Ratuszu Miejskim w Głubczycach sali Pod Aniołem rzecznik prasowy głubczyckiego wiezienia por. Bartłomiej Kawulok wziął udział w uroczystości obchodów 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

Zakład Karny w Głubczycach realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

9 kwietnia br. zastępca kierownika działu ochrony głubczyckiego wiezienia kpt. Andrzej Krupa wziął udział w spotkaniu pn. „Nasi sąsiedzi – Czechy. Spotkanie z kulturą i zwyczajami.”

W ramach długoletniej współpracy edukacyjno - wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół z terenu powiatu głubczyckiego. Tym razem była to grupa 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Lisięcic.

25 marca br. w głubczyckim zakładzie karnym odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Leszka Czereby.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej