W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został zrealizowany kurs brukarza.

10 września 2020 r. odbyły się pierwsze zajęcia profilaktyczno – edukacyjne realizowane online w ramach kampanii społecznej "Raz, dwa, trzy...zginiesz Ty!" współrealizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

W tym roku Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada 12 września, funkcjonariusze Służby Więziennej dokładają starań, aby wyposażyć osoby odbywające karę pozbawienia wolności w umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziś po raz czwarty w tym roku funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi

W ramach projektu pn.: ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' finansowanego ze środków POWER 2014-2020 w Oddziale Zewnętrznym w Popowie na przełomie sierpnia i września 2020 roku odbył się kurs przyuczający do zawodu kucharza.

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński uczestniczył w obchodach drugiego święta 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej