W ramach cotygodniowych konferencji dla prasy, pani Prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, oddała na kilka minut głos z-cy Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk. Marcinowi Śnieżko.

Z dniem 17 lutego 2020 roku por. Tomasz Zinkiewicz został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

Z dniem 12 lutego 2020 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie, powołał mjr. Jacka Chmiela na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

Służba Więzienna w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych poszukuje różnorodnych możliwości wsparcia, reaguje na nowe trendy w penitencjarystyce oraz innowacyjne rozwiązania.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci mjr. Krzysztofa Malca – specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej