W Centrum Konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości. 163. funkcjonariuszy Służby Więziennej ze wszystkich jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego otrzymało odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

W dniach 29-31 października 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejscowy w Zwartowie odbyło się szkolenie mentorów.

Pożar na terenie aresztu śledczego, wzięcie i przetrzymywanie zakładnika w celu wymuszenia określonej decyzji na dyrektorze jednostki, uzbrojone niezidentyfikowane osoby w okolicy aresztu.

W dniu 24 października 2019 roku odbyła się konferencja organizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej przy współudziale elbląskiej Służby Więziennej.

Bunt w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, pożar, próba ucieczki i wymiana ognia przed murami więzienia..... Tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczeń ochronnych, które odbyły się 8 października br. w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

W sobotę 12 października br. funkcjonariusze Służby Więziennej z całej Polski wraz z rodzinami zgromadzili się na Jasnej Górze. W gdańskiej pielgrzymce uczestniczył Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski, kapelani i funkcjonariusze z jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej