Jednostki okręgu opolskiego włączyły się w wielką, ogólnopolską akcję pomocy, której celem było uzbieranie ponad 9 mln zł dla małego Wojtka z Galewic, który jest chory na SMA. Dziś już wiemy, że chłopiec ma szanse na leczenie, ponieważ kwota została uzbierana.

W minionych dniach 750 maseczek uszytych w Zakładzie Karnym w Brzegu i Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie zostało przekazanych do brzeskich szkół średnich i podstawowych, aby posłużyć uczniom w związku z rozpoczynającymi się egzaminami maturalnymi, zawodowymi oraz ośmioklasisty. Następne blisko 600 maseczek trafi w nadchodzących dniach do kolejnych brzeskich placówek.

Zamaskowani

05.06.2020

"Zamaskowani" - to program readaptacji społecznej, podczas którego skazani z Zakładu Karnego w Kluczborku szyli maseczki, które 5 czerwca br. Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak przekazał na ręce harcerzy z Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

Ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: strażnik działu ochrony.

Ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: młodszy wychowawca działu penitencjarnego.

Ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: młodsza pielęgniarka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej