Dzięki dotychczasowej współpracy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z Państwowym Muzeum na Majdanku w ramach zajęć realizowanych poza terenem jednostki osadzeni mieli możliwość wzięcia udziału w cennej lekcji historii.

W dniu 27 lipca Areszt Śledczy w Radomiu gościł delegację węgierskich więzienników

W czasie wolnym od służby starszy oddziałowy st. sierż. sztab. Emil Wierzbicki z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pasjonuje się pszczołami.

26 lipca w siedzibie PCK Oddział Rejonowy w Hrubieszowie funkcjonariusz naszej jednostki otrzymał odznaczenie przyznawane krwiodawcom.

W ramach promocji Służby Więziennej przyjęliśmy zaproszenie wzięcia udziału w festynie z okazji Dni Garbatki Letnisko

W dniu 19 lipca 2022 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Artur Ambrozik zawarł umowę z Panem Marianem Semeniukiem – Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „GRANIT” Sp. z.o.o. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu wraz z adaptacją poddasza budynku koszarowego B w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej