Z dniem 14 kwietnia 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk. Cyprian Bas powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach por. Annę Banaszek.

Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób jaka nęka wszystkie narody, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy ustrój polityczny. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, przyczyniając się do wzrostu przestępczości oraz rozwoju patologii społecznych.

Dnia 11 kwietnia 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Wystawę pod tym tytułem, zawierającą pamiątkowe zdjęcia i relacje z pobytów brygadiera Józefa Piłsudskiego w Lublinie, mogli oglądać funkcjonariusze, pracownicy oraz skazani przebywający w bialskiej jednostce penitencjarnej. Dodatkowo, na terenie jednostki penitencjarnej, w ramach zajęć z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, wystawę podziwiać mogła również młodzież szkolna , która brała udział w  ogólnopolskim programie edukacyjnym...

W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze żytkowickiej jednostki penitencjarnej odwiedzili szkoły podstawowe oraz gościli na ternie zakładu karnego uczniów szkół ponadpodstawowych.

"Niech pogoda ducha towarzyszy w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. Niech powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu..."

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej