26 października br. grupa teatralna „Widno-kręgi” z Oddziału Zewnętrznego w Turawie odwiedziła wychowanków Publicznego Przedszkola nr 3 w Dylakach. Skazane zaprezentowały przedszkolakom przygotowaną przez siebie adaptację bajki pt. „Królewna śnieżka”.

22-23 października 2018 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyło w nim 36 funkcjonariuszy nieetatowych grup konwojowych okręgu opolskiego.

Akcja Segregacja

24.09.2018

W miniony piątek, 21 września br., skazani z Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz skazane z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięły udział w corocznej akcji "Sprzątanie Świata-Polska". Przewodnim hasłem tegorocznej akcji było „Akcja-Segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Od 10 do 12 września br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyły się niecodzienne warsztaty teatralno - integracyjne, w trakcie których osadzone miały okazję spotkać się i pracować z aktorami z Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego ITAN z Krakowa. Projekt zrealizowany został dzięki współpracy kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Opolu ze Stowarzyszeniem im. Richarda Straussa z Wrocławia oraz Fundacji ITAN z Krakowa.

6 września br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej. Maszt flagowy stanął w centralnym miejscu jednostki, tuż przed budynkiem administracji oddziału.

4 września br. grupa teatralna „Widno-kręgi” z Oddziału Zewnętrznego w Turawie odwiedziła wychowanków Publicznego Przedszkola w Ozimku. Skazane zaprezentowały przedszkolakom przygotowaną przez siebie adaptację bajki pt. „Królewna śnieżka”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej