zajęcia kulturalno-oświatowe

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

#SZCZEPIMYSIĘ

06.05.2021

„Czy warto się szczepić przeciw wirusowi COVID-19?”

Uroczystości 2 i 3 maja w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku

W dniu 1 maja 2021 r. w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku w ramach zajęć sportowych odbywających się na terenie jednostki zorganizowano bieg sztafetowy

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej