Zespół redakcyjny dwumiesięcznika OZ Głos zadecydował o wzięciu udziału w konkursie „Szpalty za kratą” organizowanym po raz czwarty przez Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu.

11 listopada 2018 roku o godzinie 11:11 rozpoczął się w Poznaniu największy w Polsce Bieg Niepodległości.

ROTACJA

05.11.2018

W OZ w Poznaniu odbył się koncert grupy Rotacja, którą tworzą osadzeni z tutejszego oddziału.

Spotkanie z byłym więźniem reżimu stalinowskiego.

Spotkanie osadzonych z kombatantami i dyrektor Gabinetu Prezydenta miasta Poznania w Urzędzie Miasta w Poznaniu.

Odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej upamiętniającej Janusza Kulasa. Uroczystość odbyła się przy ulicy nazwanej imieniem tej samej osoby.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej