Kontrola złości

20.11.2017

W dniu 18 listopada 2017 roku w jednostce odbyły się zajęcia grupowe w ramach programu readaptacji społecznej "Jak opanować złość ?"

Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie mjr Ryszard Kospa, podczas uroczystej sesji Rady Gminy Dzierżoniów otrzymał od Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewskiego, oficjalne podziękowania za wsparcie inicjatyw lokalnych w Piławie Dolnej.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, tradycyjnie w okresie Święta Zmarłych bierze udział w pracach związanych z porządkowaniem cmentarza w Piławie Dolnej.

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie bierze udział w akcji Sprzątanie Świata 2017

Szkolenia zawodowe dla osadzonych to szansa na zdobycie ciekawych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Po opuszczeniu zakładu karnego zdecydowanie łatwiej można pozyskać zatrudnienie.

Służba Więzienna uczestniczy w pracach związanych z przeniesieniem pomnika zagrożonego zniszczeniem przez działania górnicze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej