W dniach 6-7 czerwca 2017 roku skazani odbywający karę w OZ Golesze uczestniczyli w porządkowaniu okolic szkoły w Wolborzu

V zlot motocyklowy

15.05.2017

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach w dniu 14 maja odbył się kolejny już zlot motocyklowy.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Golesze pracują m.in. w Centrum Rehabilitacji i Opieki w Raciborowicach.

W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Goleszach z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach osadzeni wykonują prace w podległym ośrodkowi Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

Sprzątanie Świata

19.09.2016

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Goleszach uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata.

Trwa kolejny etap termomodernizacji OZ Golesze. Jednostka pozyskała dofinansowanie na termomodernizację oddziału zewnętrznego ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI www.wfosigw.lodz.pl.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej