Służba Więzienna skierowała skazanych do prac społecznych na rzecz miasta Zawiercie. Skazani remontowali mieszkania.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach miała miejsce prezentacja wystawy w ramach programu readaptacyjnego Edukacja Obywatelska – Auschwitz.

"Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”

Od marca do czerwca 2018 roku na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach odbywały się prelekcje dotyczące obchodów 100 rocznicy Niepodległości Polski.

Przez ponad pół roku funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzili szkolenia i zajęcia dla uczniów szkół średnich w Porębie i w Łazach. Wszystko w ramach współpracy pomiędzy ZK Wojkowice a szkołami, podjętej w 2017 roku.

Służba Więzienna po raz kolejny prowadzi kursy zawodowe dla więźniów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej