Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni uczestniczyli w uroczystościach Drogi Krzyżowej na terenie zakładu karnego.

Służba Więzienna wspiera kolejne inicjatywy społeczne.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

Służba Więzienna organizuje zajęcia z pierwszej pomocy dla skazanych.

Służba Więzienna we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zrealizowała program służący readaptacji skazanych

Funkcjonariusz Służby Więziennej znalazł znaczną sumę pieniędzy i zwrócił ją prawowitemu właścicielowi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej