OGŁOSZENIE

03.12.2018

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie utworzenia Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu z dniem 1 grudnia 2018 roku OZ Bemowo podlega Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

Spacer za murem

30.10.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie realizowana jest druga edycja programu readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin, pt. "Spacer za murem".

1 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie rozpoczął się kurs przyuczający do zawodu OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się drugi w tym roku kurs przyuczający do zawodu OGRODNIKA, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Integracja rodzin

16.07.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie realizowany jest program readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin, pn. "Spacer za murem".

W Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się drugi w tym roku kurs przyuczający do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej