W ramach realizowanych porozumień o wzajemnej współpracy, w lipcu 2018 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli polskiej Służby Więziennej w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Wolfenbüttel w Dolnej Saksonii.

W wakacyjnej atmosferze, 6 lipca 2018 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, stu szesnastu funkcjonariuszy Służby Więziennej, zakończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski

Absolwenci szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski rocznik 2018, zostali promowani w szczególnym roku - jubileuszu stulecia niepodległej Polski i stulecia więziennictwa

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu trwają przygotowania do Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej, które odbędą się 29 czerwca 2018 r.

Stu czterdziestu czterech funkcjonariuszy Służby Więziennej z całej Polski, rozpoczęło 11 czerwca 2018 r. szkolenie zawodowe na pierwszy stopień chorążego Służby Więziennej. Podczas uroczystej inauguracji komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, płk Ryszard Czapracki przywitał słuchaczy rozpoczynających kolejny etap rozwoju zawodowego. Przedstawił także najważniejsze informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz konieczności przestrzegania zasad służbowego...

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku, na strzelnicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyły się XLVII Mistrzostwa Strzeleckie Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej