Power 2019

26.06.2019

W czerwcu na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2019 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniu 19.06.2019 r. wejherowski areszt odwiedziły siostry zakonne z Częstochowskiego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek .

Cichy Bohater

29.05.2019

Szeregowy Jan Koziróg pełniący na co dzień służbę strażnika Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Wejherowie udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku samochodowego.

Studia w praktyce

24.05.2019

Studenci drugiego roku kierunku Kryminologia i Kryminalistyka z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie w myśl zasady, że wiedzę teoretyczną dobrze jest poprzeć praktyką.

Majowe Świeta

14.05.2019

W historii naszego kraju maj to szczególny miesiąc. W 1791 r. uchwalono konstytucję 3 Maja, a 8 maja 1945 roku zakończyła się II Wojna Światowa.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskieo, zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej