Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wdrażany jest również przez Areszt Śledczy w Starogardzie Gd.

Dzięki ojcu dziecko zdobywa przygotowanie do późniejszych ról społecznych związanych z płcią. Rodzice swoim zachowaniem pokazują: jak być mężczyzną i kobietą, jak być mężem i żoną, jak być ojcem i matką. Aby role te były ugruntowane prawidłowo, dziecku niezbędny jest kontakt z obojgiem rodziców.

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...)” Jędrzej Moraczewski

„Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo”. Voltaire

Nadchodząca 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości dla nas Polaków jest wyjątkowa, wielu z nas skłania do refleksji. Nie można jednak zapomnieć o edukacyjnej roli tegoż wydarzenia. Jak wiele istnieje możliwości interpretowania patriotyzmu, tak wiele jest form jego prezentowania.

W Lesie Szpęgawskim – w okresie między styczniem 1939 roku a wrześniem 1940 roku okupant niemiecki dopuścił się serii zbiorowych egzekucji przeprowadzonych na przedstawicielach polskiej inteligencji z Kociewia, Kaszub i innych regionów Pomorza oraz pacjentach szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Obok nich w Lesie Szpęgawskim ginęli również Żydzi oraz Niemcy – przeciwnicy nazizmu. Zamordowano tam od 5000 do 7000 osób.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej