16 stycznia 2020 r. studenci prawa z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu spotkali się z funkcjonariuszami z radomskiego aresztu

W dniu 5 stycznia 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się uroczysta Msza Święta, którą celebrował Biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej ks. Piotr Turzyński

W bieżącym roku w Areszcie Śledczym w Radomiu zrealizowano 10 kursów zawodowych w zawodach: malarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik i glazurnik

17 grudnia 2019 r. pani Marta Trojanowska po raz kolejny poprowadziła zajęcia czytelnicze w Areszcie Śledczym w Radomiu

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbył się koncert kolędowy pana Wojciecha Kubiaka

13 grudnia 2019 r. odbyło się tradycyjne już spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Służbę Więzienną, podczas którego skazani mogli podzielić się opłatkiem ze swymi najbliższymi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej