Kurs zawodowy p.n. „Kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową” jest kolejnym szkoleniem, które rozpoczęło się po pandemii w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Po okresie pandemii wracamy do normalności. 8 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu rozpoczął się kurs „Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych połączony z aktywizacją zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

W trakcie epidemii do opolskiego Hospicjum Betania trafiło już ponad 1100 maseczek wykonanych w opolskich więzieniach. Uszyły je w ramach akcji "Resort Sprawiedliwości Pomaga" skazane z Aresztu Śledczego w Opolu i podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Turawie.

Dziś w samo południe podjęliśmy wyzwanie rzucone przez kolegów z Zakładu Karnego w Kluczborku. Wykonaliśmy zadanie w ramach #GaszynChallenge. W pełnej gotowości i umundurowaniu, na nasłonecznionym placu, w samo południe stanęło 30 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu Śledczego w Opolu. Przybyli by wesprzeć Wojtka w walce z SMA.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej