W sobotę 30 listopada b.r. świetlica centralna Aresztu Śledczego w Lublinie była miejscem dwóch koncertów Żeńskiego Chóru Kameralnego „Adventus”. Koncertów, które przyniosły ze sobą wiele wzruszeń i pozytywnych emocji.

"Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce". kard. S. Wyszyński

„Mediacja, to proces ludzki, który unowocześnia sądownictwo i przywraca szacunek dla sprawiedliwości” Martin Wright, mediator, ekspert Rady Europy ds. Mediacji

Gazeta więzienna „Piąty Południk”, tworzona w Areszcie Śledczym w Lublinie, zajęła II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty zza krat”.

W dniu 09 listopada 2019 roku w AŚ Lublin odbył się miting spikerski wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

8 listopada 2019 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla skazanych rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej