„Ludzie ludziom zgotowali ten los”

Ujawnienie próby przemytu środków odurzających

Rodzinne Święta

16.12.2019

Spotkanie osadzonych z rodzinami w ramach programu resocjalizacyjnego Rodzinne Święta

Stan wojenny

16.12.2019

W rocznicę wybuchu stanu wojennego w Polsce, skazani wysłuchali wykładu ukazującego obraz Polski początku lat 80. XX wieku

W ramach ćwiczeń zgrywających współdziałanie służb, funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji i Straży Pożarnej sprawdzali swoje umiejętności w sytuacjach kryzysowych

Nie była obojętna

11.12.2019

Odpowiedzialna postawa funkcjonariuszki Aresztu Śledczego w Łodzi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej