Miasto Hajnówka znalazło się w ścisłym gronie miast zwycięskich w konkursie o granty norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z partnerów realizacji przedsięwzięcia jest Areszt Śledczy w Hajnówce.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 15.07.2021r., od dnia 19 lipca 2021r., zarządza co następuje:

Komunikat

28.06.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 28.06.2021r., na okres od dnia 1 lipca do 31 lipca 2021r., zarządza co następuje:

180 km dla Kubusia

26.06.2021

Po 20 godzinach nieprzerwanego biegu, uczestnicy wydarzenia p.n. „180 km dla Kubusia” dotarli do hajnowskiego aresztu. Wszystko dla Kubusia, kilkuletniego chłopca zmagającego się z SMA. Bieg objęty jest honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wosia

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

WZNOWIENIE WIDZEŃ W ARESZCIE ŚLEDCZYM W HAJNÓWCE - z dniem 1 czerwca 2021 roku planowane jest przywrócenie widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej