W związku z dniem dokarmiania zwierzyny leśnej, który przypada na 11 lutego w Areszcie Śledczym w Hajnówce została zorganizowana zbiórka pieniędzy na żywność dzikim zwierzętom.

Sztuki pozytywnego myślenia można się nauczyć. Dzięki programom readaptacyjnym osadzeni z Aresztu Śledczego w Hajnówce mają szansę zapoznać się z tym szerokim zagadnieniem.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka złożyliśmy wizytę seniorom z Domu Miłosierdzia "Samarytanin" w Hajnówce.

18 stycznia br. wybraliśmy się z wizytą do zaprzyjaźnionego przedszkola, aby z najmłodszymi uczcić urodziny patrona placówki.

KOMUNIKAT

27.12.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce Zarządzeniem z dnia 23.12.2021r., od dnia 01 stycznia 2022r., do dnia 31 stycznia 2022r.,zarządza co następuje:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej