Zagrożenie epidemiczne wirusem SARS-CoV-2 nadal nie ustępuje w kraju, dlatego też kadra gdańskiego aresztu szuka rozwiązań, które pomogą w tym trudnym czasie. A zadanie jest priorytetowe – produkcja maseczek do ochrony ust i nosa. Widok twarzy zasłoniętych maseczkami stał się już codziennością. Jednak, aby sprostać bieżącemu użytkowaniu stale jest potrzeba ich wytworzenia.

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego, w tym miasta Gdańska, potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), po uzyskaniu...

Patrycjusz Goldi należy do Klubu Motocyklowego Lost Saints Lemc. O naszym funkcjonariuszu działu ochrony można przeczytać również obszerny artykuł we wrześniowym Forum Penitencjarnym. Patrycjusz od 8 lat jeździ na motocyklu marki Yamaha FJR 1300. Jeździ w każdej pogodzie, w deszczu i w upale.

Mając na uwadze ogłoszenie i trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania podjętych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19 oraz w związku z zaliczeniem powiatu gdańskiego i miasta Gdańska na prawach powiatu na do „obszarów czerwonych” po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego...

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Areszcie Śledczym w Gdańsku zainicjował kolejną akcję zbiórki krwi !

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej