Areszt Śledczy w Szczecinie przyłączył się do akcji honorowego oddawania krwi z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej "Służymy pomocą - mamy to we krwi".

W dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Artur Koczerba oraz Dyrektor szczecińskiej jednostki ppłk Radosław Jaźwiński, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie w osobach Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pana Bartłomieja Budzisza oraz Naczelnika Wydziału Inspekcji Pana Tomasza Krawackiego.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński spotkał się z zastępcą szefa Sztabu ds. Zabezpieczenia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie gen. brygady Tomaszem Kowalikiem.

W dniu dzisiejszym w Areszcie Śledczym w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa jednostki penitencjarnej z Jarosławem Giecewiczem Przewodniczącym V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karny

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście...". Słowami roty ślubowania nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczęli służbę w Areszcie śledczym w Szczecinie oraz Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie.

W bieżącym roku na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie prowadzono prace remontowo - budowlane, których celem jest poprawa warunków pełnienia służby funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej