Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku i miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Następnie 12 lutego 2003 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę, na mocy której ustanowił 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

24 lutego 2020 roku ppłk Anna Adamska - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisała kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Firmą Nicols Poland Sp. z  o.o. w Trawnikach - reprezentowaną przez Pana Jacka Poletyło – Zastępcę Prezesa Spółki.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat." - Thomas Keneally

Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej