Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Katowicach, sierż. Przemysław Sładkowski po raz kolejny udowodnił, że funkcjonariuszem się jest, a nie bywa !

Po raz kolejny dla osadzonych z katowickiego aresztu koncerty zagrały zespoły, będące laureatami konkursu Dzielnica Brzmi Dobrze.

Fundacja Jubilo

03.07.2019

Dzięki nawiązaniu kontaktu z Fundacją Jubilo z Wrocławia w katowickim areszcie odbyły się warsztaty teatralne, poprowadzone przez Diego Pilegii.

Dzięki połączeniu sił katowickiej instytucji kultury, uczelni artystycznej oraz reżyserki w katowickim areszcie udało się zorganizować trwający przez tydzień, adresowany do osadzonych projekt „Głębokie słuchanie”.

Już po raz piąty to kilkudniowe, znakomite, pełne koncertów, pokazujących różne oblicza jazzu wydarzenie, miało swoją więzienną odsłonę.

Wojciech Brzoska - na co dzień, zawodowo od lat - wychowawca ds. kulturalno-oświatowych katowickiego aresztu, organizator wielu wydarzeń literackich i koncertów tym razem sam spotkał się z osadzonymi, prezentując swoją twórczość poetycką oraz muzyczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej