Wspieramy ZOO

06.05.2020

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krakowie wspierają mieszkańców ogrodu zoologicznego.

Funkcjonariusze z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego systematycznie inicjują i włączają się do akcji honorowego oddawania krwi, ofiarowując cząstkę siebie ratują ludzkie życie. Tym razem w zorganizowanej przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej akcji krwiodawstwa pod hasłem „Służymy pomocą – mamy to we krwi” 110 funkcjonariuszy z okręgu bydgoskiego oddało blisko 50 litrów krwi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna wspierają walkę z koronawirusem. Przywięzienne zakłady produkcyjne i Zakłady Karne produkują maseczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne. Wspomagając, wspieramy najbardziej potrzebujące instytucje: domy pomocy społecznej, szpitale, pogotowia i hospicja.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Z powodu epidemii koronawirusa obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wyglądały inaczej niż w latach ubiegłych. Jednak, jak co roku, funkcjonariusze Służby Więziennej brali w nich udział.

Resort Sprawiedliwości pomaga społeczeństwu w walce z epidemią. 700 przyłbic wyprodukowanych przez osadzone kobiety i mężczyzn z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu zasili polskie szpitale.

Funkcjonariusze Służby Więziennej wspierają Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej