6 września 2021 r. w Zakładzie Karnym w Sztumie odbyły się ćwiczenia połączone z seminarium z udziałem przewodników wraz z psami specjalnymi z Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz wszystkich jednostek Służby Więziennej należących do okręgu gdańskiego.

Drużyna Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy reprezentowała Służbę Więzienną w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej - IPA CUP 2021 im. st.sierż. Marcina Szpyruka o Puchar Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej i Komendanta Stołecznego Policji.

4 września cała Polska czytała „Moralność Pani Dulskiej”. Utwór Gabrieli Zapolskiej był bowiem lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony prezydenckiego Narodowego Czytania. W akcję od lat włącza się Służba Więzienna.

W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W obchody włączyli się funkcjonariusze Służby Więziennej.

Ruszył nowy rok szkolny, również w szkołach przywięziennych. W centrach kształcenia ustawicznego działających przy 19 jednostkach penitencjarnych naukę rozpoczęło 3 214 słuchaczy. Oficjalna inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego, z udziałem przedstawicieli Centralnego Zarządu Służby Więziennej, miała miejsce w Zakładzie Karnym w Płocku.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach. Funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają potrzebującym. Dziś (31 sierpnia br.) w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej nadzorujący więziennictwo Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś podsumował dotychczasowe działania i odznaczył osoby szczególnie zaangażowane w walkę z pandemią.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej