Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu doskonalą swoje umiejętności z zakresu posługiwania się bronią palną, samoobrony, pierwszej pomocy i negocjacji.

W dniach 02-03 września br. w zamojskiej jednostce penitencjarnej odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej z zakresu przysposobienia wojskowego. Zajęcia realizowane były na terenie jednostki wojskowej i poligonie w Sitańcu Wolica.

1 września 1939 roku, nad ranem wybuchła II Wojna Światowa Było to jedno z najważniejszych i zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii Polski i całego świata. W obchodach miejskich 84 rocznicy wybuchy II Wojny Światowej uczestniczył Zakład Karny w Zamościu.

W dniu 15 sierpnia 2023 roku, w Zamojskiej Katedrze oraz na Zamojskim Rynku Wielkim, odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Przed zamojskim ratuszem zebrali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci wszystkich służb mundurowych, a także żołnierze, kombatanci oraz mieszkańcy miasta.

W Zakładzie Karnym w Zamościu w bieżącym roku realizowane są szkolenia zawodowe dla skazanych o specjalności technolog robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz i asystent osoby starszej/niepełnosprawnej z modułem pierwszej pomocy. Kursy realizowane są ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

EKO inwestycja

01.08.2023

W Zakładzie Karnym w Zamościu zakończyła się inwestycję w postaci montażu paneli solarnych na jednym z pawilonów mieszkalnych. Uzyskana ciepła woda, za przyczyną zamontowanych paneli, w zależności od warunków pogodowych, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej