21 października br., w Olsztynie już po raz dziewiąty, odbyła się Gala Finałowa konkursowego przeglądu twórczości filmowej o tematyce penitencjarnej International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie".

W dniu 20 października 2021 roku w Zakładzie Karnym w Wołowie odbył się finał V Ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę literacką imienia Grahama Mastertona „W więzieniu pisane”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie oraz Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wołów 20 października 2021 roku podpisali aneks do obowiązującego porozumienia dotyczący współpracy obu instytucji.

Przedstawiciel Zakładu Karnego w Wołowie uczestniczył w poniedziałkowe popołudnie w konferencji doradców zawodowych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Na spotkaniu zaprezentowano uczestnikom m.in. walory wstąpienia w szeregi Służby Więziennej oraz ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Profesja nauczyciela jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Do jego zadań należy przede wszystkim przekazanie uczniowi wiedzy z zakresu wykładanego przedmiotu, ale również współuczestniczenie - w przypadku uczniów w szkołach więziennych - w procesie resocjalizacji.

Informacja

17.09.2021

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej