W warunkach polskich jednostek penitencjarnych proces resocjalizacyjny ma zindywidualizowany charakter. Czasami nie jest łatwo wzbudzić w skazanym wolę do pracy nad sobą. Dlatego tak ważnym jest, aby w codziennej pracy opierać się na najlepszych przykładach. Często za przykład służy sam wychowawca, który swoją pasją stara się zarazić podopiecznych. Wielu z nich udaje się to doskonale...

Wiosną 2019 roku miała miejsce ogólnopolska premiera fabularyzowanego dokumentu, poświęconego twórcy polskiego i światowego przemysłu naftowego Ignacemu Łukasiewiczowi. Do tej pory film prezentowany był między innymi w Brukseli, Warszawie, Krakowie, Gorlicach czy Jaśle, zaś w ostatnim tygodniu w świetlicy przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych.

Kolejni artyści koncertujący w Bieszczadach skorzystali z zaproszenia zakładu karnego. Tym razem w przyzakładowej świetlicy wystąpiła Bożena Mazur wraz z zespołem.

Jak co roku funkcjonariusze Służby Więziennej z naszego regionu odpowiedzieli na apel o wsparcie wystosowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku. Po raz kolejny do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb funkcjonujących na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego oraz sanockiego.

W związku z odbywającym się w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych szkoleniu z zakresu readaptacji osób opuszczających zakłady karne z osadzonymi spotkał się prezes Fundacji Pomost Edward Szeliga.

W świetlicy przy Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych od 5 sierpnia 2019 roku trwa tygodniowe szkolenie dla osób zainteresowanych utworzeniem na terenie województwa podkarpackiego ośrodka readaptacyjnego dla osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej